Checklist overstappen op IBAN

Alleen nog IBAN gebruiken
De invoering van SEPA (Single European Payment Area) gaat per 1 februari 2014 een nieuwe fase in: de huidige rekeningnummers zijn dan niet meer bruikbaar. In paats daarvan moet iedereen het IBAN (International Bank Account Number) gebruiken voor binnenlandse en buitenlandse betalingen binnen Europa.

Daarnaast verandert er ook het nodige op het gebied van incasso`s en overschrijvingen, wat mogelijk betekent dat u nieuwe contracten moet afsluiten met uw bank.

Download de checklist
Gebruik deze checklist om u voor te bereiden op alle veranderingen: Download hier