Daling werkloosheid werkt ziekteverzuim in de hand

In de eerste helft van 2011 was het ziekteverzuim 4,6%, dat is een lichte stijging ten opzichte van de eerste helft van 2010, toen het verzuim op 4,3% lag. Binnen het MKB bleef het ziekteverzuim gelijk, bij de grotere bedrijven (+500 werknemers) steeg het verzuim van 3,5 naar 4,2 procent. De toename valt volgens de Arbodienst te verklaren door het feit dat mensen zich niet méér ziek melden, maar wel langer. Met name oudere werknemers met psychische klachten zijn verantwoordelijk voor lang ziekteverzuim.