Wat betekent het sociaal akkoord voor jou als ondernemer?

Het kabinet Rutte II is donderdag tot een sociaal akkoord gekomen met werkgevers- en werknemersvakbonden. Dit zijn de belangrijkste beslissingen die van invloed zijn voor ondernemers:

Flexwerkers krijgen betere bescherming
Het akkoord verbetert de rechtspositie van flexwerkers. Werknemers met een tijdelijk contract komen vanaf januari 2015 sneller in aanmerking voor een vast contract en krijgen meer zekerheid. De constructies waarbij arbeiders in Nederland werken maar onder de arbeidswet van een ander land vallen (dus bijvoorbeeld het Poolse minimumloon krijgen) moeten verdwijnen. In de zorg komt er een verbod op nulurencontracten.

 

Versoepeling ontslagrecht deels uitgesteld
In het regeerakkoord werden maatregelen genomen om het voor werkgevers gemakkelijker te maken om werknemers te ontslaan. Er zou een maximale ontslagvergoeding komen van een half maandsalaris per dienstjaar tot een maximum van 75.000 euro. De maximale ontslagvergoeding komt er nu wel voor werknemers met een inkomen boven de 75.000 euro. Verdere aanpassing van het ontslagrecht (bijvoorbeeld de stap naar één ontslagformule en een ontslagvergoeding van een derde tot een half maandsalaris per dienstjaar) wordt voorlopig uitgesteld tot 2016.

 

Quotum voor arbeidsgehandicapten van de baan
Het kabinetsplan om bedrijven te verplichten vijf procent arbeidgehandicapten in dienst te nemen, wordt voorlopig niet in praktijk gebracht. Werkgevers en overheid gaan proberen de komende 14 jaar in totaal 125.000 arbeidsgehandicapten aan werk te helpen. Er worden 35 werkbedrijven in het leven geroepen, waarin vakbonden, gemeenten en werkgevers gaan samenwerken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Zijn er onvoldoende vorderingen, dan wordt de verplichte quotering in 2017 opnieuw bekeken.

 

Aangekondigde bezuinigingen voorlopig van tafel 
Het kabinet heeft de extra bezuinigingen van ruim 4 miljard voorlopig uitgesteld. Dat betekent dat de nullijn in de zorg, het plan van het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan medewerkers in de zorgsector, ook van de baan is. In augustus bekijkt het kabinet of de ingrepen nog nodig zijn.

 

Bron: De Telegraaf